Elektron mikroskoplarında elektron kaynağı olarak kullanılan Flaman  2700 Kelvin dereceye kadar ısınmasının nedeni flaman tel üzerine uygulanan yüksek voltajdır. Flaman tel zaman ile uygulanan yüksek voltaj sonucu oluşan ısı neticesinde korozyon oluşur ve gevrekleşir. Daha uzun ömürlü flamanlar için daha kalın Flaman teller kullanılabilir. Bu durum flaman a uygulanan voltaj  artırılarak, elektron salınımı sağlanır., Flaman ın uyugun kalınlığı 0.125mm oldu hesaplanmıştır.